Af , 11. december 2020 13:13

Vores første etablerede blomstereng

Ved Indkørslen til Højgårdsvej, før byggegrundene, har vi et stykke jord på små 400 m2. Det har alle år ligget brak og er kun blevet brugt sporadisk til p-plads, midlertidig placering af byggematerialer og opsamling af fx stort metalskrot der skulle ud.

Men jorden er lige der, hvor børn venter på skolebussen. Der, hvor vi alle kører ud eller kommer hjem. Der, hvor vores gæster finder den rette vej. Det er vores port hvor vi byder velkommen.

Brakmark er der intet i vejen med, der var mange græsser, tidsler og med tiden en del meterhøje selvsåede ask og poppel. Men det er på høje tid, at vi får omlagt noget af vores jord til blomstermark og dette stykke er helt oplagt. Større biodiversitet. Ikke græsser, men mad, nektar og pollen til flyvende insekter. Skønhed at glæde sig over.


På jordstykket et der nu sket følgende: Græsset er klippet i bund. De øverste 5-10cm jord, græs og det øverste vækstlag, et fjernet. Stykket er harvet for at jævne det lidt.

To flerårige blomsterfrøblandinger er skaffet. Vi har valgt blandingen kaldet robust og en som hedder bi-fest, der begge er velegnet til lerjord – og det er jo det, som vi har. Frøene er delt ud i mindre portioner og hver blandet med en halv spand sand. Så er frø/sand-blandingen strøet i striber ud over hele jordstykket.


Nu venter vi og tror og håber. Og glæder os. Måske  supplerer vi med lidt etårige blomsterfrø til foråret. Stykket skal fremover slåes et eller to gange efter blomstring og materialet samles og fjernes. Spændende om det lykkedes og hvordan det udvikler sig de næste år.