Dyrkning og permakultur

 

Selvforsyning og permakultur

Landsbyen er fra starten designet efter permakulturelle principper, som går ud på at samarbejde med naturen udfra et design-perspektiv. Se mere på www.permakultur-danmark.dk

Vi er fortsat inspireret af Permakultur-principperne, både i forhold til byggemåder, dyrkingsmetoder og mht. måden vi holder dyr på.

Gennem design af dyrkningsarealer, bolig og dyrehold ud fra disse principper, søger vi at drage fordel af de funktioner og kredsløb, naturen selv har skabt.

Vi bestræber os på at opbygge naturens ressurser, samtidig med at vi nyder og bruger af dem. Vi forsøger at skabe kredsløb i de nærings-stoffer og ressourcer, vi er omgivet af, og samtidig give plads til mere af det vilde dyreliv, som pindsvin, sommerfugle og bier, samt de helt små mikroorganismer i jorden.

Et eksempel på permakultur i praksis er vores måde at holde høns på. Vi tænker hønsene ind i et naturligt kredsløb, hvor de foruden at lægge æg også spiser vores madrester, leverer gødning og kød, og vi kan udnytte deres arbejdskraft ved at få dem til at skrabe og holde ukrudtet nede f.eks. under frugttræer og bærbuske.

 

Dyrkning af jorden

Dyrkning af egne økologiske fødevarer er vigtigt for vores landsby. Både fordi vi sætter pris på lokalt dyrkede afgrøder, som ikke er transporteret over store afstande, og fordi det er med til at styrke vores fællesskab.

Det giver glæde og mening, at være med i hele processen fra ”jord til bord” og at vide, hvordan vores fødevarer er blevet dyrket. Enhver, der har sin egen køkkenhave, har oplevet den store glæde, det er at se frø spire, passe små sarte planter, se dem vokse sig store og høste friske nyplukkede/nyopgravede grøntsager.

Landsbyen råder over 15 ha. landbrugsjord, hvoraf en del er bebygget areal, nemlig den oprindelige gård, nuværende boliger, kommende byggegrunde, veje og stier.

Udover dette er der også fælles pilerensningsanlæg, frugtplantage, søer og levende hegn. Resten er udlagt til skov, eng og græsningsarealer, marker og private haver.

Det giver os ca. 8 ha (15 tønder) land til dyrkning. På dem dyrker vi en del frugt, grøntsager og hø til dyrene. Vi har en større produktion af især kartofler og løg i det fælles areal, og mange højbede med forskellige slags grøntsager spredt rundt omkring tættere på husene. Endvidere har vi i 2013 etableret et 120 m2 stort drivhus, hvor der dyrkes grøntsager, som kræver mere varme, bl.a. tomater, agurker, tidlig salat, peberfrugt, auberginer og vandmeloner.

Al dyrkning foregår efter økologiske principper uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Jorden er meget leret, men vi arbejder på at forbedre strukturen og øge humusindholdet. Vi laver kompost af dyregødning, halm og/eller madrester.

Mange af os er involveret i dyrkningen, og vi er selvforsynende med grøntsager ca. tre måneder af året. Vi satser på med tiden at kunne øge produktionen og blive mere selvforsynende.