Dyrkning og permakultur

Selvforsyning, økologi og permakultur

Landsbyen er fra starten designet efter permakulturelle principper, som går ud på at samarbejde med naturen udfra et design-perspektiv. Se mere på www.permakultur-danmark.dk

Vi er fortsat inspireret af Permakultur-principperne i forhold dyrkingsmetoder og mht. måden vi holder dyr på. I vores forståelse, handler det om gøre hvad vi kan, for at drage fordel af de funktioner og kredsløb, som naturen selv har skabt.

Vi bestræber os altså på, at opbygge naturens ressurser, samtidig med at vi nyder og bruger af dem. Vi forsøger at skabe kredsløb i de nærings-stoffer og ressourcer, som vi er omgivet af – og samtidig give plads til mere af det vilde dyreliv, som pindsvin, sommerfugle og bier, samt de helt små mikroorganismer i jorden.

Dyrkning af jorden

Dyrkning af egne økologiske fødevarer er vigtigt for vores landsby. Både fordi vi sætter pris på lokalt dyrkede afgrøder, som ikke er transporteret over store afstande – og fordi det er med til at styrke vores fællesskab.

Vi får mening ud af selv at være en del af processen fra  ”jord til bord” for vi dermed ved, hvordan vores fødevarer er blevet dyrket. Alle der har sin egen køkkenhave ved hvor fedt det er, at se frø spire, passe og pleje de små sarte planter, se dem vokse sig store for endeligt at høste friske nyplukkede/opgravede grøntsager.

Landsbyen råder over 15 ha. landbrugsjord, hvoraf en del er bebygget areal. Udover dette er der også fælles pilerensningsanlæg, frugtplantage, søer og levende hegn. Resten er udlagt til skov, eng og græsningsarealer, marker og private haver.

Det giver os ca. 8 ha (15 tønder) land til dyrkning. På dem dyrker vi en del frugt, grøntsager og hø til dyrene. Endvidere har vi 2 store drivhuse på 120 m2, hvor der dyrkes grøntsager, som kræver mere varme, bl.a. tomater, agurker, tidlig salat, peberfrugt, auberginer og vandmeloner.

Al dyrkning foregår efter økologiske principper uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Jorden er meget leret, men vi arbejder på at forbedre strukturen og øge humusindholdet. Vi laver kompost af dyregødning, halm og/eller madrester.

Mange af os er involveret i dyrkningen, og vi er selvforsynende med grøntsager ca. tre måneder af året. Vi satser på med tiden at kunne øge produktionen og blive mere selvforsynende.