Den Selvforsynende Landsby er et økologisk bofællesskab i Hundstrup på Sydfyn, designet ud fra permakulturelle principper. Vi er 34 voksne og 40 hjemmeboende børn.

Landsbyen er et pionerprojekt, som giver et radikalt bud på fremtidens bæredygtige liv på landet. Vi arbejder med konkrete løsninger på de globale klima- og miljøproblemer. Vi bygger vores egne huse af natur- og genbrugsmaterialer og dyrker jorden i fællesskab.

Der er endnu to ledige byggegrunde i landsbyen. Er du interesseret, se mere her på hjemmesiden under "Flyt ind”.

Træhus på pæle

Af , 31. marts 2019 23:04

I et hyggeligt hjørne af vores landsby er Gerner og Birgit godt i gang med at bygge deres drømmehus. Gerner startede på selve huset i sommeren 2018   – og der arbejdes målrettet henimod at invitere på kaffe indenfor i løbet af efteråret 2020.  

Huset bliver en trækonstruktion fra inderst til yderst, hvilket betyder at 95% af samtlige anvendte materialer er nedbrydelige og kan genbruges. På badeværelset er der selvfølgelig nødt til at være fliser, men den absolut overvejende bestanddel af huset bliver træ. 

Gerner og Birgits hus har ikke et traditionelt fundament gravet ned i jorden, men skal hvile på 29 pæle eller punktfundamenter. Denne beslutning er helt central og taget ud fra et inspirerende ønske om, at udfordre jordens øverste lag mindst muligt. Tankegangen er, at da de øverste jordlag har været i proces siden istiden, så er det bedst at lade dem være i fred. Gerner har arbejdet mange år i byggebranchen og ser det som en reel mulighed, at f.eks. radon og opstigende jordfugt skyldes udgravninger til fundamenter. Punktfundamenterne er støbt i mindre huller af 90cm dybde, hvilket er nok til at opnå en intakt bæreevne.  

Gerner på arbejde – der graves huller til punktfundamenterne i stegende hede.

Som varmekilde har Gerner og Birgit valgt en masseovn – og det bliver Birgits job at få den udformet til sommer. Vi glæder os til at følge Gerner og Birgits proces og ønsker dem en masse gode dage til at bygge i foråret og sommeren over. 

Hvis du vil vide mere om Gerner og Birgits projekt, så skriv endelig til info@selvforsyning.dk

Så har træhuset fået spær og er klar til rejsegilde.


Efterår i skov og ved å

Af , 22. november 2014 16:18

Stort træ får kram

Stort træ får kram

Høns i træ

Høns i træ

Træer - blade - sten - å

Træer – blade – sten – å

Sten - mos - vand - blade

Sten – mos – vand – blade

Skoven og åen

Skoven og åen

Efterårsblade

Efterårsblade

Åen i skoven

Åen i skoven

Kartofler

Af , 27. oktober 2014 16:41

 

 

Kartoffelbunken

Kartoffelbunken

Kartofler sorteres

Kartofler sorteres

kartoffelsortering

kartoffelsortering