Firma-udflugt

Besøg en sydfynsk økolandsby og få ny viden og spændende oplevelser med hjem

Arrangementet kan varmt anbefales!
Anders Bækgård, Vandcenter Syd

Den Selvforsynede Landsby er en ti år gammel økolandsby, der praktiserer bæredygtighed i praksis: Bæredygtigt (selv)byggeri, grøn spildevandsrensning, minimeret forbrug og affald, kredsløb, bæredygtig energiforsyning, selvforsyning og fællesskab. Vi er 70 børn og voksne fordelt på 20 husstande.

EKSEMPLER PÅ ARRANGEMENTER
1) En guidet tur rundt i landsbyen, hvor I bl.a. ser et halmhus, spildevandsrensning, køkkenhaver og dyr, og hører om ideen bag stedet, fællesskab og organisering.
Varighed: 1,5-2 timer.

2) En række små workshops, hvor I kommer i dybden med lidt flere emner. I besøger eksempelvis et hus og taler med husbyggeren, hører om muligheder og begrænsninger i et hus, der er off-grid eller får historien om, hvordan det er at leve i et økosamfund.
Der kan også være en praktisk opgave som at lerkline på halmballer, fodre dyr eller slagte en høne.
Varighed: min. 3 timer.

Forplejning: Der er mulighed for let forplejning.
Antal gæster: Vi har plads til grupper på op til 100 personer, arrangementet foregår primært udenfor.

Kontakt: kurser@selvforsyning.dk eller Pia Duus Jensen på tlf. 5194 5597

VandCenter Syd havde et meget veltilrettelagt og inspirerende arrangement i Den Selvforsynende Landsby. Vi var næsten 100 deltagere, og logistikken fungerede perfekt. 


Det var en informativ og hyggelig tur rundt til forskellige “poster” i Landsbyen, og der var tid til spørgsmål. 


Især besøgene hos nogle af Landsbyens beboere, der viste deres huse frem, var spændende. 


Sidst, men ikke mindst, gav besøget noget at snakke om: Både på resten af turen, i kantinen i dagene efter og hjemme hos familien.

Arrangementet kan varmt anbefales!
Anders Bækgård, direktør, Vandcenter Syd