Nyttige informationer

Det kan være en god ide at starte med at deltage i en af vores rundvisninger  (se under “Events”).

Hvis du overvejer at flytte hertil, kan du kontakte Kontakt@selvforsyning.dk Herefter kan du blive ”bobler” i en periode på 2-6 måneder, hvor du kan komme på besøg i landsbyen så meget du vil.

Som bobler har du mulighed for at deltage i vores fælles-møder, arbejde og sociale liv. Du vil få tilsendt en mere detaljeret vejledning for boblere om økonomi og jura i forbindelse med husbygning og indflytning i landsbyen. Derefter vil du få et vejledningsmøde med mulighed for at stille eventuelle spørgsmål, samt bogen Permakultur i en nøddeskal.  

Under boblerperioden er du tilknyttet en kontaktperson eller kontaktfamilie, som sørger for at invitere og informere dig.

Som bobler er det bla. dit ansvar at sørge for at møde og få snakket med alle i landsbyen, så vi kan lære hinanden at kende.

Hvis du/I efter minimum to måneders boblerperiode ønsker at blive medlem af landsbyens andelsforening og flytte ind, giver du os besked. Ønsket vil blive taget op på et fællesmøde.

Da vi får mange henvendelser og helst vil bruge vores energi på dem, der seriøst overvejer at flytte hertil, beder vi om 400 kr. pr. voksen i bobler-gebyr.

Vores kontonummer er 9860 (Folkesparekassen) 0000088161

Andelssforening

Landsbyens juridiske konstruktion er en andelsforening, som man skal være medlem af for at bo i landsbyen. Man lejer sin grund af andelsforeningen, og man ejer sit eget hus.

Ledige grunde

På Højgårdens jord har vi en lokalplan til 25 boliger og et fælleshus.

Der er nu 2 ledige grunde i landsbyen.

Hvis du vil bygge og bo…

For at kunne overtage en grund i landsbyen, skal man først være meldt ind af andelsforeningen og have fået godkendt en byggetegning hos kommunen.

Under byggeperioden er det muligt at bo midlertidigt i en skurvogn i landsbyen, som man selv anskaffer og efter endt brug skaffer sig af med. Det er ikke muligt at bo i skurvogn i landsbyen uden byggetilladelse fra kommunen.

Er husbyggeriet ikke påbegyndt inden 2 år efter indflytning i midlertidig bolig i landsbyen, opsiges man af andelsforeningen.

Byggerådgivning

I landsbyen har vi et byggerådgivningsudvalg med stor erfaring i selvbyggeri, som kan besvare mange spørgsmål i denne forbindelse – spørg dem!

Prisloft ved salg af huse

For at sikre at det bliver muligt at etablere sig forholdsvist billigt i landsbyen,

har vi et prisloft ved salg af huse. Dette giver mulighed for at man kan bo her uden at have en stor indtægt – download prisnøgle her